کاهش استرس و افزایش آرامش

تونل مه رویای آبی

تونل مه چیست ؟

همانطور که از نامش پیدا است تونلی است که با پاشش و تزریق آب به صورت پودری در طول مسیر کل مسیر ایجاد لایه ای از جریان دو فازی ایجاد میشود که با عبور از مسیر تونل قبل از استفاده از استخر حالت خوشایند و شادابی به شناگر داده شده و خود را برای یک شناآماده می کند ، برای مثال نمونه کوچکی از تونل مه را در کارواش ها ملاحطه نموده اید و نحوه پاشش و پودری بودن آن کاملا آگاه هستند ، حال این نحوه پاشش در تونل مه به از طریق چند نازل صورت گرفته و جریان مه ایجاد می کند