کاهش استرس و افزایش آرامش

اتاق ماساژ رویای آبی

فواید ماساژ چیست؟

  • 1) سیستم عصبی را بهبود می‌بخشد.
  • 2) دستگاه عضلانی را تقویت می‌کند.
  • 3) درد مفاصل را کاهش می‌دهد.
  • 4) گردش خون را افزایش می‌دهد.
  • 5) دستگاه تنفسی و گوارشی را بهبود می‌بخشد.
  • 6) بر روی پوست و بافت‌های سلولی زیر پوستی تاثیر مثبتی دارد.
  • 7) باعث تعدیل فشار خون می‌شود.
  • 8) استرس و اضطراب را کاهش می‌دهد.